SLUŽBY

Spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o. poskytuje komplexné služby v nasledovných oblastiach:

  • STAVEBNÍCTVO

    pozemné stavby, priemyslené stavby, inžinierske stavby, zemné a výkopové práce

  • VYKUROVANIE

    kotolne a výmenníkové stanice, ústredné kúrenie, potrubia

  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

    oceľové prístrešky, zábradlia, haly a rôzne iné oceľové konštrukcie