INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o. vznikla dňa 7.1.1998 za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti stavebníctva, ústredného vykurovania a výroby oceľových konštrukcií.

Sídlo spoločnosti je na ulici Piešťanská 25 v Novom Meste nad Váhom - mapa do sídla spoločnosti

Do pôsobnosti firmy patria všetky obchodné a výrobné aktivity z oblasti stavebníctva, montáží ÚK, vzduchotechniky, plynu, energetických celkov a oceľových konštrukcií.

V oblasti Nového Mesta nad Váhom a Trenčína za svoju históriu realizovala firma k spokojnosti zákazníkov viacero menších i väčších stavebných diel aj pre zahraničných investorov, počnúc malými rekonštrukčnými akciami cez stavby rodinných domov na kľúč, až po rekonštrukcie a výstavby nových výrobných hál, výmenníkových staníc, kotolní a bytových domov.

Aktuálny výpis z ORSR

Po kliknutí na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť aktuálny výpis spoločnosti na internetových stránkach Obchodného registra - www.orsr.sk

Spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o.
je zapísaná od dňa 07.01.1998,
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: SRO, vložka č. 10810/R.

VYBAVENIE

V súčasnosti firma vlastní všetkú bežnú stavebnú mechanizáciu lešenia, drobnú mechanizáciu, automobilovú techniku, výrobné a skladovacie priestory o výmere 3822 m2, z toho 200 m2 kancelárske priestory, 500 m2 výrobné priestory, 1600 m2 skladovacie priestory a 1522 m2 ostatné priestory.

CERTIFIKÁTY

Spoločnosť IZOTECH Group spol s .r.o. je majiteľom certifikátu na integrovaný manažérsky systém kvality.

(pre zobrazenie certifikátu kliknite na obrázok)


ZÍSKANÉ OCENENIA

Tu môžete nájsť tie najdôležitejšie ocenenia, ktoré naša spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o. počas svojej existencie získala.
(pre zobrazenie kliknite na názov alebo na obrázok ocenenia)